Fakultní nemocnice Ostrava


Kontakty

Telefon: +420 597 371 111; +420 738 141 111

Mail:  fno@fno.cz

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba


Zvětšit mapu

Nemocnice Ostrava

Ostravská nemocnice má stoletou tradici, navazuje na epidemickou nemocnici Vítkovice-Zábřeh nad Odrou otevřené v roce 1912. Za první republiky prošla nemocnice bouřlivým rozvojem, vzniklo porodnické oddělení s prvním rentgenem v nemocnici a v roce 1935 interna s vlastním EKG. Během války sloužila nemocnice jako vojenský lazaret a v jejím závěru byla téměř zničena náletem. Teprve od roku 1992 je nemocnice Ostrava fakultní nemocnicí, je tedy propojena s místní lékařskou fakultou a je centrem odborného vzdělávání v ostravské oblasti.

Dnes má fakultní nemocnice Ostrava Poruba ležící hned vedle areálu Vysoké školy báňské dohromady okolo čtyřiceti klinik, oddělení, center a ústavů. Ty si v krátkosti představíme podle dvou základních odborností  –   interny a chirurgie. Největším celkem v rámci členění nemocnice je klinika. Jako oddělení má svého primáře, klinika má v čele přednostu. V oboru interny najdeme v Ostravě kromě interní kliniky především kliniku dětské i běžné neurologie, kliniku infekčního lékařství, hematoonkologii a onkologii, kliniku specializující se na rehabilitace, nebo tuberkulózu a respirační onemocnění. Mimo to zde najdeme oddělení pracovního a preventivního lékařství, oddělení kardiovaskulárních chorob, psychiatrii a neonatologii, kde se starají o předčasně narozené děti. Nechybí ani kožní oddělení.

Chirurgie v Ostravě

Chirurgie je široký obor, který se zabývá mnoha neduhy lidského těla. Co jej spojuje, je operativní charakter zákroků, kdy potíže jsou odstraňovány fyzicky, nikoliv například chemicky pomocí léků. V rámci chirurgie působí v Ostravě akutní medicína v podobě anesteziologicko-resuscitační kliniky a traumatologického centra. Mezi velké kliniky ještě patří porodnicko-gynekologická klinika, oční klinika, neurochirurgická klinika, obličeji a hlavě obecně se věnují kliniky otorinolaryngologie a ústní, čelistní a obličejové chirurgie. Specialitou ostravské nemocnice je popáleninové centrum a transplantační centrum. Nechybí ani urologie a ortopedie.

V zázemí ostravské nemocnice najdeme i takové klenoty, jako největší kliniku nukleární medicíny v České republice. Pracuje se zde s otevřenými radioaktivními zářiči, kterými se buď ozařují přímo pacienti, nebo odebrané vzorky při analýze. Jejím přednostou je MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA. Vedle této kliniky stojí za zmínku ještě oddělení lékařské genetiky, částečně výzkumné pracoviště pod vedením primářky MUDr. Evy Šilhánové, nebo ústav soudního lékařství spolupracující s orgány činnými v trestním řízení.

© 2021 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·