Fakultní nemocnice v Motole


Kontakty

Telefon:

  • +420 224 431 111 (centrála)
  • +420 224 436 767 (urgentní příjem – dospělí)
  • +420 224 433 652 (urgentní příjem – děti)

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Fakultní nemocnice v Motole

Motolská nemocnice je největší nemocnicí v České republice. Nechme hovořit prostá fakta: Fakultní nemocnice Motol disponuje téměř dvěma a půl tisíci lůžek! To je tolik, jako asi deset okresních nemocnic. Ambulantně ošetří více než 860 000 pacientů ročně. To je, jako by tři ze čtyř obyvatel Prahy každý rok alespoň jednou motolskou nemocnici navštívili. Lužkovými odděleními projde ročně také neuvěřitelných 70 000 pacientů. Na druhé straně lékařský, ošetřující i nelékařský personál čítá dohromady více než 5000 zaměstnanců. Na každé lůžko tedy připadají dva zaměstnanci.

Dnešní nemocnice na Motole v areálu o velikosti 39 hektarů vznikla v roce 1970 sloučením Dětské fakultní nemocnice patřící k tehdejší fakultě dětského lékařství (dnes 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) a Městské nemocnice v Motole. Specializace na dětské pacienty nemocnici zůstala do dnešních dnů a patří k důvodům, proč Motolskou nemocnici vyhledávají klienti také ze zahraničí. Nejen v oboru pediatrie patří totiř k evropské špičce.

Široký rozsah péče

Vyjmenovávat jednotlivá oddělení a obory, které na Motole můžete najít, je zbytečné a zhola nemožné v rámci krátkého shrnujícího článku. Naleznete tam totiž úplně vše, co si dovedete představit. Tato varieta oborů pokrývá skoro všechnu problematiku lékařské péče. Plynule hned přechází na specializovanou a super-specializovanou péči, jenž je mnohdy unikátní v celé republice. Však také v mnoha specializacích funguje Fakultní nemocnice Motol jako zdravotnické zařízení poslední instance a jsou tam překládány případy, pro něž běžná zařízení nemají kapacity.

Výhodou motolské nemocnice je také její homogenita. To znamená, že všechna pracoviště jsou koncetrována v jednom areálu a často i v jedné budově. Při komplikovaných lékařských případech je díky tomu možné efektivně a účinně spojovat jednotlivé odbornosti a pacienta podle potřeby i v řádu minut dostat k odborníkovi, kterého zrovna potřebuje. Ilustrací je například rychlost s jakou se dostane dětský pacient z heliportu na akutní příjem. Tato doba činí pouze neuvěřitelných 50 vteřin!

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·