Masarykova nemocnice Jilemnice


Kontakty

Telefon: +420 481 551 111

Mail: podnety.stiznosti@nemjil.cz

Adresa: Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Návštěvní hodiny:


Zvětšit mapu

Masarykova Městská nemocnice Jilemnice

Nemocnice nesoucí jméno našeho prvního prezidenta byla v Jilemnici otevřena 17. dubna 1934. Přebírala dosavadní činnost místního špitálu datující se od roku 1877, který v té době již ale vůbec nevyhovoval požadavkům moderního nemocenského zařízení. Historie lékařství v regionu je ještě delší a dnešní nemocnice Jilemnice tak navazuje na dlouhou tradici. Vysokou kvalitu péče potvrzuje 1. místo v anketě o nejlepší nemocnici libereckého kraje z hlediska spokojenosti pacientů. Jilemnická nemocnice je také držitelem akreditace Sdružené akreditační komise o.p.s. Nejen proto je toto zařízení na úpatí Krkonoš populárním a vyhledávaným centrem zdravotní péče.

Základem nemocnice jsou chirugické oddělení a interní oddělení. Najdeme zde také porodnici a navazující novorozenecké a dětské oddělení. Ta všechna jsou lůžková a nabízejí široké spektrum péče. Akutní péči poskytuje v nemocnici anesteziologické a resuscitační oddělení (známější pod zkratkou ARO), jež se od ledna 2010 pyšní osmiletou akreditací pro obor specializačního vzdělávání anesteziologie a interní medicíny. V Jilemnici díky tomu mohou lékaři získávat atestace v tomto oboru.

Ambulance a další speciality nemocnice Jilemnice

Taktéž neurologické oddělení je držitelem akreditace pro obor neurologie, a to od května 2009 s platností na sedm let. Toto oddělení provádí mnoho konziliárních vyšetření pro pacienty hospitalizované v samotné nemocnici, ale také pro ambulantní pacienty a další zařízení v širším okolí. Za všechny vzpomeňme odloučené pracoviště v Lomnici nad Popelkou a spolupráci s nemocnicemi v Liberci a Jablonci nad Nisou. Nevšedním oddělením nemocnice Jilemnice je tak zvaná kalmetizační ambulance, kde se provádí primovakcinace rizikových novorozenců, revakcinace na žádost rodičů a tuberkulinové testy. Taktéž ne zcela typickou, je ambulance klinické logopedie pro pomoc při vadách komunikace. Nikoliv ale jen pro děti, jak máme možná logopedii zaškatulkovanou, ale také pro dospělé a se zřetelem na potřeby hospitalizovaných pacientů, například po poranění mozku apod.

Jilemnická nemocnice je také domovem oddělení nukleární medicíny. Oddělení s trochu tajuplným názvem provádí diagnostiku pacientů pomocí metody tak zvané scintigrafie či gamagrafie. Při nich se ke zobrazování tělesných orgánů a tkání využívají radioaktivní látky – radiofarmaka. Toto jilemnické oddělení provádí kompletní paletu vyšetření tohoto druhu a je také držitelem akreditace pro specializované vzdělávání ve svém oboru, které vyprší v průběhu roku 2014.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·