Masarykova nemocnice Ústí nad Labem


Kontakty

Telefon: +420 477 111 111

Mail: sekretariat.ul@kzcr.eu

Adresa: Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Ústecká Masarykova nemocnice je bezesporu největším zařízením krajem vlastněné firmy Krajská zdravotní a.s. Je hlavní páteřní nemocnicí ústeckého kraje s velmi širokým spektrem poskytované péče, která sahá téměř do všech odvětví moderní medicíny. Těžko je vyjmenovat všechny, díky své velikosti a superspecializované úrovni se Masarykova nemocnice Ústí nad Labem často stává poslední instancí, kam jsou převáženi pacienti s komplikovanými nebo netypickými chorobami, či vážnými úrazy, nebo při obtížích, které vyžadují součinnost více odborností, které v menším zařízení nemusí být vždy pohromadě.

K takto velké nemocnici krajského formátu dále kromě léčby samozřejmě patří také vzdělávání, a to jak lékařů, tak i ostatních pracovníků, sester a pomocného zdravotnického personálu. Také se zde provádějí klinické studie a testy léčiv uváděných do prodeje.

Trocha historie

První zmínky o lékařském zařízení v Ústí nad Labem pocházejí již z konce 13. století, tedy zhruba z doby, kdy vzniklo město samo. Špitál stál za hradbami v místě dnešního špitálského náměstí a na jeho služby provozované tehdy řádem křížovníků s červenou hvězdou navazoval hřbitov. Od husitských válek přešel pod světskou správu do rukou města a jeho úkoly se změnily na čistě sociální a nikoliv zdravotní zařízení.

Čistě zdravotnické zářízení dostalo město Ústí nad Labem až mnohem později, a to v polovině devatanáctého století v roce 1856. Do začátku dvacátého století se městská nemocnice rozrostla na sto třicet lůžek. V nemocnici se hospitalizuje okolo 45 000 pacientů ročně a provádí se cca 160 tisíc ambulantních vyšetření. Postupem doby se Masarykova nemocnice Ústí nad Labem přesunula do dnešního areálu budovaného již od druhé poloviny 80. let dvacátého století. Na čtyřiceti odděleních s  více než dvanácti sty lůžky zaměstnává téměř dva tisíce tři sta zaměstnanců.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·