Nemocnice Bohumín


Kontakty

Telefon: +420 596 096 111

Mail: sekretariat@nembo.cz

Adresa: Slezská 207, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín (nemocnice)

Čáslavská 1176, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín (Středisko zdravotních služeb)


Zvětšit mapu

Nemocnice Bohumín, nemocnice na hranicích

Jen několik stovek metrů od česko-polské hranice na řece Odra, ve Starém Bohumíně nedaleko od Kališova jezera, nachází se Bohumínská městská nemocnice. Toto klidné předměstí mezi Novým Bohumínem a polským městem Chałupki skýtá nemocnici Bohumín ideální prostředí pro výkon lékařského povolání. Obklopeny alejemi stromů a vilovými ulicemi všude okolo, ukrývají budovy nemocnice svá oddělení, mezi nimiž nechybí například chirurgie, gynekologie nebo tak zvaná zdravotně sociální lůžka.

Ambulance

Než se ale dostaneme k lůžkovým oddělením, představíme ambulance. Prevenci a ambulantní diagnostickou péči poskytuje plicní ambulance pod vedením primářky MUDr. Heleny Klimšové. Prevence zahrnuje i boj s takovými chorobami, nádoru dolních cest dýchacích nebo tuberkulózy. Proti ní zajišťuje oddělení také očkování ve spolupráci s novorozeneckým oddělením. V detašovaném pracovišti na ulici Čáslavská se nachází Středisko zdravotních služeb. V jeho prostorech působí alergologie a imunologie, diabetická ambulance, interní ambulance, chirurgická ambulance a rehabilitační oddělení. Polohu střediska najdete na následující mapce.


Zvětšit mapu

Alergologie se věnuje všem druhům alergií včetně kožních projevů atopického a alergického ekzému. Dále potížím s dechem, ale také komplikacím, které vyplývají z nadužívání antibiotik. Přidružené respirační infekce mohou představovat vážný problém. Pravidelné sledování pacientů poskytuje diabetologická ambulance, která pomáhá svým klientům zvládat své metabolické onemocnění. Interní a chirurgické oddělení ambulance provádějí typické výkony spojené s nemocemi zažívacího traktu, nemocí srdce nebo také drobných poranění. Rehabilitační oddělení nabízí celou škálu léčebných metod pro ozdravení pohybového aparátu, navrácení hybnosti a nápravě po těžších zákrocích.

Lůžkové oddělení

Vraťme se ale zpět do vlastní nemocnice ve Starém Bohumíně. Zde se nachází těžiště nemocenských služeb – lůžková oddělení pro pacienty vyžadující hospitalizaci a dlouhodobější péči. Co zde najdeme? Tak prvně anesteziologicko-resuscitační oddělení, jež zajišťuje přípravu pacientů pro plánované i akutní zákroky pro všechna ostatní oddělení. Pokud tedy absolvujete operaci v bohumínské nemocnici, téměř jistě projdete nejprve právě tudy. Ročně provedou lékaři pod vedením primáře MUDr. Ivo Pospíšila na 2000 anestezií.

Další „klasická“ oddělení zastupují gynekologické oddělení, které se zaměřuje na neinvazivní a tak zvaně miniinvazivní chirurgii. Oddělení pod vedením primáře MUDr. Pavla Holuba zde zajišťuje komplexní péči v rozsahu od jednoduchých krátkých až ambulantních zákroků po těžké onkologické případy s nutnou hospitalizací v řádu dnů a týdnů. Jako jedni z mála v ČR používají například metodu TVT, která natrvalo řeší problém inkontinence, za což byli oceněni plaketou společnosti Johnson & Johnson.

V rámci nemocnice funguje také ošetřovatelské oddělení spojené osobou primáře MUDr. Václava Sosny s oddělením sociálních zdravotních lůžek. Nejde o nic jiného, než o péči o dlouhodobě nemocné seniory, kteří sice nutně nepotřebují nemocniční péči nebo akutní zákroky, ale kteří se neobejdou bez pomoci při běžných denních potřebách a činnostech. Celé oddělení disponuje 68 lůžky, z čehož celých 20 bylo vyčleněno jako sociálně-zdravotní.

© 2021 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·