Nemocnice Český Brod


Kontakty

Telefon: +420 321 610 811

Mail: info@nemcbrod.cz

Adresa: Žižkova 282, 282 01  Český Brod


Zvětšit mapu

Důležitá oddělení

Těžiště lékařské praxe v českobrodské nemocnici spočívá v ambulantních a lůžkových odděleních. Za prvně jmenované to jsou interna, diabetologická ambulance, gastroenterologie, rehabilitace a v nemocnici také sídlí praktický lékař pro dospělé. Čtyři fyzioterapeutky rehabilitačního oddělení se starají nejen o hospitalizované pacienty, ale pomáhají také klientům, kteří přicházejí ambulantně. Mezi metody, které používají, najdeme magnetoterapii, elektroterapii, rebox, ultrazvuk, laser, vířivky na dolní i horní část těla, ale také léčebnou tělesnou výchovu, mobilizační techniky pro pacienty po úrazech nebo se sníženou hybností a v neposlední řadě také reflexní a klasické masáže. Interna a diabetologie obstarávají běžnou péči odpovídající jejich zaměření.

Lůžková oddělení mají zaměření na dlouhodobou intenzívní ošetřovatelskou péči (DIOP) přidruženou k léčebně dlouhodobě nemocných. Nemocnice má ambici stát se centrem následné péče pro východní část středočeského kraje. Pro účely těchto dvou oddělení je vyhrazeno třicet z celkových sedmdesáti lůžek v nemocnici. Zbylých čtyřicet je obsazováno podle potřeby ošetřovatelské následné péče po zákrocích na jiných odděleních. Cílem lékařů pod vedením primářky Jany Forstové je zlepšení soběstačnosti pacientů po úrazech a se sníženou hybností. Aby odtud klienti odcházeli soběstační a schopní zapojit se zpět do běžného života. Péče o starší klienty s sebou nese mnohá specifika, která se u mladých a lidí ve středním věku nemusí tolik zohledňovat. Péče o seniory vyžaduje mnohem komplexnější a opatrnější přístup. Zajímavostí je, že v nemocnici Český Brod působí také nemocniční kaplan. Je k dispozici všem pacientům bez rozdílu víry a vyznání, aby jim nabídl útěchu, úlevu a vyslechl je, pokud o to stojí.

Nemocnice s historií

Špitál v Českém Brodě stával již v 15. století a úspěšně přežil i bouře husitských válek. Osudným se mu naneštěstí staly události třicetileté války, kdy byl špitál opuštěn, zpustl a nakonec zarostl travou. Navázat na tradici léčení v Českém Brodě se podařilo o necelých tři sta let později, na konci 19. století. Roku 1899 se místní zastupitelé spolu dohodli na záměru vybudovat veřejnou nemocnici, na níž kníže Jan z Lichtensteina přispěl částkou deseti tisíc zlatých. Jako působiště byly vybrány bývalé kasárny.

V roce 1902 se započalo se stavebními úpravami, aby v neděli 30. dubna 1905 byla nemocnice slavnostně otevřena. Prvá desetiletí provázel nemocnici zvláštní jev. Téměř vždy v ní bylo více pacientů, než jaká byla její kapacita a ačkoliv se ve dvacátých letech kapacita postupně zvyšovala, poptávka po nemocniční péči rostla stejným tempem a stále nabídku převyšovala. Rozrůstání nemocnice zůstalo jejím rysem i během druhé světové války a po ní, kdy až do roku 1984 se neustále přistavovaly nové a nové prostory tak, aby ústav mohl držet krok s rozvojem medicíny a udržovat si svou vysokou kvalitu péče.

 

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·