Nemocnice Český Těšín


Nemocnice Český Těšín

Kontakty

Telefon: +420 558 769 211

Adresa: Ostravská 783, 73701 Český Těšín


Zvětšit mapu

Nemocnice Český Těšín – informace

Jen několik stovek metrů od státní hranice v české části česko-polského města Těšín leží zdravotní zařízení, člen skupiny AGEL, nemocnice Český Těšín. Tato soukromá nemocnice je držitelem již dvou tříletých certifikátů o akreditaci Spojené akreditační komise z let 2009 a 2012. Dokládají vysokou úroveň a přístup nemocnice k budování svého jména a péči o své klienty. Těšínská nemocnice je menším zařízením komunitního typu, které zajišťuje sociální a zdravotní služby pro spádovou oblast Těšínska.

Tomu odpovídá i složení lůžkové části nemocnice. Najdeme zde oddělení odborné ošetřovatelské péče, dále oddělení následné péče a nakonec jeho rehabilitační specializaci. Již názvy oddělení napovídají, že hlavní cílovou skupinou klientů jsou pro těšínskou nemocnici pacienti s chronickými onemocněními, kteří nevyžadují akutní péči, ale zároveň se ještě neobejdou bez pravidelného monitorování. Cílem tohoto přístupu je pomoci nemocným vrátit se plně do života a co nejvíce – jak to dovoluje zdravotní stav – se stát opět samostatnými v péči o sebe i své bezprostřední okolí.

Pomocná oddělení a ambulance

Dlouhodobě a těžce nemocní tvoří sice jádro těšínských pacientů, ale nikoliv veškerou agendu nemocnice Těšín. Navíc zde najdeme komplementy, tedy pomocná oddělení jako radiodiagnostiku, známější jako RTG, nebo prostě rentgen, spojenou s ultrazvukem; dále oddělení hematologie a klinické biochemie, což není nic jiného než vlastní laboratoř na analýzu vzorků, která výrazně urychluje určení diagnózy klientů. Protože u skupiny pacientů výše popsané, je nejdůležitější obnovení vlastních fyzických schopností, samostatné oddělení má také rehabilitace.

Nemocnice Český Těšín nabízí ale kromě lůžkového oddělení také řadu ambulancí. Poradí vám tady s onemocněním cév na cévní ambulanci, dále zde nalezneme dětskou kardiologii pro malé pacienty s nemocemi srdce. Nechybí ani diabetologie a gastroenterologie, které často své pacienty sdílí, neboť diabetes často přímo souvisí s onemocněními trávícího traktu, ať už jako příčina nebo přidružená komplikace. Šíře záběru je ale mnohem větší, chirurgie, gynekologie, interna, kardiologie, mammologie, ortopedie, ale také psychiatrie. Jak vidno, v Těšíne dokáží ambulantně vyřešit lehčí problémy v mnoha oblastech lidského těla.

Stručná historie

V české části Těšína nemocnice nikdy nebývala a lidé docházeli do polské části. Po rozdělení oblasti hraniční čárou však bylo potřeba nemocnici zřídit. Že to nebylo jednoduché a nešlo úplně rychle je patrné z prodlení, mezi rokem 1920, kdy došlo oddělení české a polské části, a rokem 1933 kdy teprve byl položen základní kámen a dokonce až rokem 1937, kdy teprve došlo ke slavnostnímu otevření. Tak vznikla česká nemocnice Český Těšín. 73 lůžek zde ošetřovaly zde řádové sestry. Po vyplenění nemocnice na konci druhé světové války se postupně navyšovala kapacita, až do konce 50. let, kdy se počet lůžek zastavil na více než 250. Jak ale byly otevírány nemocnice v okolních městech, v Třinci a v Havířově, těšínská nemocnice se musela zmenšovat až na současnou velikost asi 150 lůžek.

© 2021 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·