Nemocnice Chomutov


Kontakty

Telefon: +420 474 447 111

Mail: sekretariat.cv@kzcr.eu

Adresa: Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Návštěvní hodiny:


Zvětšit mapu

Historie Nemocnice Chomutov

Chomutovská nemocnice funguje stejně jako čtyři další v severočeském regionu pod hlavičkou společnosti Krajská zdravotní, a.s. Její historie sahá až do poloviny devatenáctého století, kdy v dnešní ulici Puškinově stála první nemocnice, jež však záhy nestačila potřebám rozvíjejícího se města na úpatí Krušných hor. Moderní nemocnice byla otevřena o více než padesát let později, prvního ledna roku 1908. Ačkoliv dnes je již součástí města, v době svého vzniku stála na samotě dále od souvislé městské zástavby.  O jejím působení do roku 1945 víme však dnes jen velmi málo. Chomutov byl totiž před válkou zcela německým městem a s odsunem sudetských Němců odešly i vzpomínky a mnohdy i lékařské a úřední záznamy. Po válce tak začínala nemocnice Chomutov vlastně úplně od začátku. Další příběh je podobný všem ostatním nemocnicím okresního typu. Nejprve rozvoj v rámci tzv. Okresních ústavů národního zdraví (OÚNZ), v devadesátých letech pak více či méně úspěšná privatizace.

Oddělení a specifika

Zvláštností a výjimečností nemocnice Chomutov je její onkologické oddělení, s tradicí již od poloviny osmdesátých let. Specializuje se na léčbu zhoubných nádorů, které a ve „výzbroji“ má dokonce i dva lineární urychlovače pro ozařování nádorů radioaktivním zářením. Spádová oblast chomutovské onkologie přesahuje význam okresu, ale i kraje. Dalším ne zcela typickým oddělením je místní klinická psychologie. Je rozdělena do dvou částí pro děti a mládež a pro dospělé. Poslední výjimečností je oddělení nukleární medicíny, což je primárně diagnostické oddělení, kde onemocnění identifikují pomocí radiofarmak.

Běžnými a dá se říci i základními odděleními nemocnice jsou samozřejmě chirurgie, interna, ARO, ale také vlastní porodnicko-gynekologické oddělení a na něj navazující dětské a novorozenecké oddělení. Do areálu také patří i poměrně velká neurologie fungující se třemi lékaři jak v modu lůžkovém s kapacitou 30 lůžek, tak i jako ambulance a jednotka intenzívní péče. V chomutovské nemocnici vám také pomohou s očima na očním oddělení, s problémy dýchacího ústrojí na plicním, nebo s ledvinami na urologii. Nemocnice se také stará o dlouhodobě nemocné a pacienty po těžkých úrazech a nemocích, včetně domácí péče.

© 2023 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·