Nemocnice Domažlice


Kontakty

Telefon: +420 379 710 310

Mail: info@donem.cz

Adresa: Kozinova 292, 344 22 Domažlice


Zvětšit mapu

Domažlická nemocnice

Domažlice, chodské město v plzeňském kraji, mají vlastní nemocnici již od roku 1859. Tehdy byla zřízena městská nemocnice s kapacitou čtyřiceti lůžek. Ve 30. letech 20. století se nemocnice přestěhovala do nové budovy a její podoba se přiblížila nemocnici tak, jak ji známe dnes. Vznikla oddělení podle odbornosti a nemocnici hostila moderní stavba. K poslednímu stěhování došlo v roce 2006, odkdy má nemocnice dnešní podobu a své nynější místo. Celý pozemek zabírá asi šest hektarů a pyšní se vzrostlou zelení, takže pacienti mají k dispozici malý park. Nemocnice je navíc na kraji města, kterážto poloha zajišťuje dostatečný klid na léčbu a rekonvalescenci.

Byť je nemocnice Domažlice akciovou společností, jejím zřizovatelem je plzeňský kraj. Ten využívá svá vlastnická práva skrze zdravotnický holding plzeňského kraje, jenž akcie domažlické nemocnice vlastní spolu s dalšími pěti ústavy. Kraj tak chce docílit silnější pozice při vyjednávání s pojišťovnami, ale také řídit nemocnice efektivněji a ekonomičtěji tím, že zavádí jednotný systém řízení a zařízení si navzájem mohou vypomoci odborně i technicky. Mohou navíc také sdílet některé podpůrné systémy, jako například nákup materiálu.

Z čeho nás v Domažlicích vyléčí?

Spádová oblast domažlické nemocnice zahrnuje asi šedesát tisíc obyvatel počítaje v to vlastní domažlický okres a část přilehlého okresu Tachov. Těmto potenciálním klientům nemocnice nabízí klasická lůžková oddělení, a to: gynekologicko-porodnické, chirurgickédětské a interní oddělení.  S akutní péčí jim pomáhá JIP (jednotka intenzivní péče) a s následnou dlouhodobou léčbou pak  oddělení pro péči o dlouhodobě nemocné (LDN). Dohromady všechna oddělení čítají 202 lůžek. Komplementární, nebo podpůrná, oddělení představují radiodiagnostika, laboratoř pro zpracování krevních a jiných vzorků a ARO.

Všechna lůžková oddělení mají též své ambulance. Mimo to ale v domažlické nemocnici najdeme ještě kožní ambulanci MUDr. Ivany Hrubé, rehabilitační ambulanci pod vedením primáře MUDr. Miroslava Kubisky, soukromou ambulanci ortopedickou zabezpečující ultrazvukovou kontrolu kyčelních kloubů, což je jeden ze základních screeningů novorozenců a batolat. Specialitou, která běžně v nemocnicích není k vidění, je metabolická ambulance, kde jsou léčeni pacienti s poruchami látkové přeměny spojené s tvorbou kamenů v ledvinách nebo žlučníku, remodelací kostí ale také s metabolickými důsledky nadměrného příjmu potravy. Posledním ambulantním subjektem je soukromá protetika Jana Čarnogurského, která ordinuje vždy první středu v měsíci ráno od devíti hodin.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·