Nemocnice Hořovice


Kontakty

Telefon: +420 311 542 111

Mail: recepce@nemocnice-horovice.cz

Adresa: K Nemocnici 1106, 268 31 Hořovice

Nemocnice Hořovice

Hořovická nemocnice leží na západní výspě středočeského kraje, zhruba na půli cesty mezi Prahou a Plzní. Patří k menším nemocnicím okresního formátu, ale i zde nalezneme některá specializovaná centra, poskytující péči v oborech, které nejsou v nemocnicích běžné. Nemocnice Hořovice nabízí dvě taková speciální centra, kýlní centrum, kde se operují všechny druhy kýl, tříselná, pupeční i břišní, a centrum inkontinence, kde nabízejí permanentní léčbu tohoto neduhu pomocí tak zvané TVT secur pásky.

Klasická lůžková oddělení svým složením v podstatě kopírují zařízení s obdobným rozsahem péče. Najdeme zde řadu chirurgických i interních oddělení. ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) pro pacienty s akutními, život ohrožujícími stavy. Jednotky intenzívní péče (JIP), které pak takové pacienty přebírají, jsou pak rozděleny mezi chirurgii a internu. To jsou další dvě oddělení, největší chirurgie disponuje padesáti lůžky, interna dvaatřiceti. Podle velikosti pak následuje porodnice a gynekologie, které mají dvacet dva a třicet dva lůžek.

Ambulance v Hořovicích

Zbývajícími odděleními jsou neurologie se čtyřiadvaceti lůžky, se specializací na diagnostiku a léčbu onemocnění centrálního a periferního nervového systému, a ortopedie. Protože tato oddělení již značnou část svých výkonů provádějí ambulantně, dostáváme se skrze ně k ambulancím. Těch nabízí nemocnice Hořovice poměrně velké množství, proto zde uvedeme jen ty nejzajímavější.

Patří k nim jistě ambulance výživy, která připravuje pacienty na těžší operace, nebo se o ně stará naopak po prošlém zákroku, kdy tělo často není schopné přijímat dostatek živin a strádá. Mezi dalšími jmenujme neonatologickou ambulanci pro sledování rizikových těhotenství před 34. týdnem nebo ambulanci léčby bolesti.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·