Nemocnice Hradec Králové


Kontakty

Telefon: +420 495 831 111

Mail: fnhk@fnhk.cz

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Ústřední část fakultní nemocnice Hradec Králové se rozkládá v rozsáhlém areálu čtvercového půdorysu na soutoku Labe a Orlice, přímo na městském silničním okruhu okolo města. Díky tomu je skvěle dostupná nejen pro hradecké, ale také pro občany ze širokého okolí, jimž také jako krajská a navíc fakultní nemocnice slouží. S patnácti sty lůžky na celkem třiadvaceti klinikách, jimiž ročně projde více než čtyřicet tisíc pacientů při hospitalizaci a téměř půl milionu ambulantně, patří hradecká nemocnice k největším zařízením v celé České republice. Velikosti a důležitosti odpovídá také míra specializace a náročnosti prováděných zákroků a oborů, které jsou nabízeny. Spojení s místní lékařskou fakultou zase přináší kvalitu možnosti výzkumu a vědecké práce, které posouvají hranice lékařství. V Hradci Králové tak máte jistotu, že vás léčí na pracovišti s nejnovějšími poznatky ve svém oboru.

Historie fakultní nemocnice

Historie fakultní nemocnice Hradec Králové je v mnohém výjimečná a odlišná od podobných nemocnic. Na konci devatenáctého století v roce 1887 vznikla první moderní nemocnice, která hlavně mezi světovými válkami prosperovala a rozrůstala se. Právě v tomto hojném období byl postaven architektonicky cenný základ dnešního areálu. Co bylo zajímavé, přišlo ale až po druhé světové válce, kdy prakticky ihned, několik měsíců po uzavření příměří, byla v Hradci otevřena vůbec první mimopražská lékařská fakulta. Pro nemocnici to byl samozřejmě velký impuls a právě poválečná doba zaznamenala růst špičkových oborů, například kardiologie.

Rozvoj lékařské fakulty ovlivnila také armáda. V roce 1951 byla fakulta změněna na vojenskou, což trvalo celých sedm let, kdy teprve byla vojenská část osamostatněna a dodnes tvoří páteř českého vojenského lékařství. Teprve od té doby se již zcela civilní hradecká fakulta vyvíjela samostatně a rostla spolu s nemocnicí.

Zajímavá oddělení

V hradecké nemocnici najdeme prakticky vše, na co si v medicíně lze vzpomenout. Diagnostikují a ošetří zde proto téměř jakýkoliv zdravotní problém, s nímž sem přijdete. Zmiňme se proto hlavně o výjimečných oborech a odděleních, které jinde nejsou běžná. Mezi ně patří rozhodně Ústav soudního lékařství, kde se provádějí zdravotní pitvy pro celý hradecký kraj, klinika pracovního lékařství, která slouží jako místo pro ověřování nemocí z povolání. Působnost této kliniky je taktéž pro celý hradecký kraj. Dalším takovým výjimečným ústavem je Fingerlandův ústav patologie. Neprovádí se tam pitvy, jak by se mohlo zdát, ale medici se tam učí analyzovat organické vzorky a zjišťovat z nich nemoci a další informace. Ústav má velmi dlouhou tradici, byl založen již roku 1928.

© 2023 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·