Nemocnice Jeseník


Telefon: +420 584 458 411

Mail: nemocnice@jesnem.cz

Adresa: Lipovská 103, 790 32 Jeseník


Zvětšit mapu

Okresní nemocnice v horách

Přímo v srdci pohoří Hrubého Jeseníku, ve městě Jeseník leží ústav, jemuž nikdo neřekne jinak, než jesenická nemocnice. Poskytuje jak ambulantní, tak i lůžkovou péči v širokém spektru odborností, od běžných, jako jsou chirurgie a interna až po transfúzní oddělení a nefrologickou ambulanci. V posledních letech se nemocnice Jeseník potýká s finančními problémy, neboť, jak prokázala nezávislá auditní analýza, platby zdravotních pojišťoven nestačí krýt náklady na zdravotní péči a financování nemocnice je málo diferencované, takže je ústav na pojišťovnách do velké míry závislý.

Ekonomické potíže však neubírají jesenické nemocnici nic z jejích kvalit a předností, jimiž je především velké množství specializací, velký záběr rozsáhlé spádové oblasti Hrubého Jeseníku, a tedy blízkost hor, a velmi příznivé klima, které pomáhá s rekonvalescencí po zákrocích některého z nesčetných oddělení nemocnice Jeseník.

Jaká oddělení v Jeseníku najdeme?

Předně to jsou lůžková oddělení, jádro péče každé nemocnice. Jak jsme napsali výše, najdeme v Jeseníku standardní specializace, tedy chirurgické oddělení a internu. Ty provádějí široké spektrum operací od srdečních vad přes problémy s trávicím traktem až po řešení úrazů a nemocí pohybového aparátu. Dále je tu porodnicko-gynekologické oddělení a na něj navazující oddělení péče o novorozence a dětské oddělení. Lůžkovou sekci uzavírá ARO pro ty nejvíce akutní případy a LDN – léčebna dlouhodobě nemocných, kde se naopak léčí a rehabilitují pacienti s chronickými problémy s pohybem a samostatností, způsobené těžkými chorobami a často také věkem. Dohromady počet lůžek přesahuje sto.

Ambulance

Jestli je lůžková péče poměrně rozsáhlá, pak ambulantní je přímo široká. Samozřejmostí je, že každé z lůžkových oddělení funguje též jako ambulance. Ne všichni pacienti musí po zákrocích zůstat hospitalizováni. Nalezneme tu dále diabetologickou ambulanci, kam docházejí klienti s cukrovkou a přidruženými obtížemi, také tu je gastroenterologická ambulance, kam dochází stále více lidí vinou špatných stravovacích návyků a nezdravého jídla. Hematologická ambulance a kardiologická ambulance, které obě řeší nemoci spojené s krví, i když každé jinak. První ošetřuje hematologická onemocnění a úzce spolupracuje s oddělením transfúzí, zatímco druhé nabízí vyšetření EKG, monitorování kardiovaskulárního systému a doléčuje stavy po infarktech myokardu.

Nefrologické oddělení pečuje o pacienty s onemocněním ledvin, na čemž spolupracuje s hemodialyzačním oddělením, kam docházejí pacienti na čištění krve při dysfunkci vylučovacího systému. Zbylá oddělení fungují jako technická pomoc ostatním. V tomto ohledu je nemocnice Jeseník velmi dobře vybavena. Nechybí vlastní radiodiagnostické oddělení s rentgenem, sonograf neboli ultrazvuk a hematologická laboratoř. Součástí nemocnice jsou také praktičtí lékaři pro dospělé a nechybí ani stomatologická ambulance.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·