Nemocnice Kolín


Kontakty

Telefon: +420 321 756 111

Adresa: Žižkova 146, 280 00 Kolín


Zvětšit mapu

Nemocnice Kolín

Tradice zdravotní péče je v Kolíně velmi dlouhá a bohatá. Na přelomu 18. a 19. století mělo město nemocnice dokonce dvě, neboť mezi lety 1778 a 1814 fungovala ve městě nemocnice vojenská. Městská nemocnice provozovaná dříve řádem Milosrdných bratří přešla roku 1778 na obec a postupně se rozšiřovala ze sedmi až na jednašedesát lůžek ve druhé polovině 19. století. Na jeho sklonku však již kapacita nemocnice Kolín nedostačovala potřebám rozvíjejícího se města, a proto byla nákladem sto čtyřiceti tisíc zlatých postavena nová, již na místě dnešní nemocnice.

Dnes je kolínská nemocnice jednou ze šesti okresních nemocnic ve formě akciové společnosti, které zakládá a spravuje středočeský kraj. Je to moderní zařízení, které mimo samotné lékařské péče klade důraz na vzdělávání jak vlastního personálu, tak i široké veřejnosti. Jednak se v místní kapli a nedalekém Kině 99 koná mnoho seminářů a diskusí na různá lékařská témata, ale kolínští také dosáhli na zdroje z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vypisovaného EU, v jehož rámci v letech 2010-2012 realizovali celou řadu odborných kurzů pro všechny kategorie zaměstnanců, jak pro lékaře, tak i nelékařský personál.

Péče v kolínské nemocnici

Chirurgické oddělení poskytuje celostní diagnostiku a léčbu onemocnění všeobecné a viscerální chirurgie, cévní a úrazové chirurgie, ale také onkochirurgie, pod níž spadá léčba nemocných se zhoubnými nádory žaludku, tenkého i tlustého střeva, ale třeba i kůže. Chirurgie úzce spolupracuje s dalšími úseky nemocnice Kolín. V oblasti nádorové chirurgie je to místní centrum klinické onkologie, ale také mammocentrum pro léčbu a prevenci rakoviny prsu. Další navazující ale také svébytná oddělení jsou interna, ARO a endoskopické centrum. Neurologické oddělení zajišťuje komplexní diagnostiku, léčbu a prevenci pro pacienty s onemocněními nervové soustavy, především cévní mozkové příhody, epilepsii, o demyelinizační onemocnění a nádorová nebo zánětlivá onemocnění a o postižení periferních nervů a svalů. Nemocnice Kolín má také svou vlastní porodnici, dětské oddělení a dětskou chirurgii.

Vedle dalších poměrně běžných oddělení, jako jsou oční oddělení, ortopedie, magnetická rezonance nebo plicní oddělení, najdeme v kolínské nemocnici také některé méně obvyklé odbornosti. Jednou z nich je oddělení tělovýchovného lékařství. To poskytuje specializovanou preventivní péči sportovcům. Během takové pravidelné prohlídky je cílem lékaře především minimalizace rizika náhlé smrti při sportu a prevence poškození hybného systému z přetížení. Cílovou skupinou jsou děti a mládež v systému vrcholového sportu, útvary talentované mládeže, dospělí sportovci nad 35 let, dospělí ve vrcholovém sportu nebo lidé provozující rizikové sporty (horolezectví, potápění, motorismus, létání, parašutismus). Oddělení také spolupracuje s posluchači tělesné výchovy a sportu na vysokých školách.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·