Nemocnice Kyjov


Kontakty

Telefon: +420 518 601 111

Mail: sekretariat@nemkyj.cz

Adresa: Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

Nemocnice Kyjov

Na východní hranici Jihomoravského kraje v hodonínském okrese na úpatí Kyjovské pahorkatiny a pohoří Chřiby leží v jedenáctitisícovém městě kyjovská nemocnice. Spolu s hodonínskou nemocnicí zajišťuje nemocnice Kyjov péči pro sto šedesát dva tisíc obyvatel okresu. Zřizovatelem kyjovské nemocnice je Jihomoravský kraj a funguje jako příspěvková organizace.

Zmíněnému rozsahu péče odpovídá i široké spektrum odborností, které v Kyjově nabízejí. Běžná oddělení jako chirurgie a interna doplňuje řada dalších. Najdeme zde porodnici, tedy gynekologicko-porodnické oddělení, a na ni navazující dětské oddělení pro děti a dorost do 19 let. Dále vidíme hematologické a transfůzní oddělení, které není u nemocnic této velikosti zcela běžné, a kde kromě běžných odběrů krve jsou zde rutinně prováděny odběry kostní dřeně a léčebné venepunkce.

Ambulance

Nemocnice Kyjov nabízí krom lůžkových, také ambulantní oddělení. Velkou část z nich tvoří samotná lůžková oddělení, která nabízejí své odbornosti nejen pro hospitalizované pacienty, ale i formou zákroků tak zvaně „na počkání“. Mezi ambulancemi, které jsou samostatné, najdeme některé běžnější, jako kardiologickou, kožní, ORL, nebo urologickou ambulanci, a některé výjimečnější.

Mezi nimi například ambulanci kalmetizace, která zajišťuje očkování proti tuberkulóze, dermatokosmetologická ambulance, kde pacientům nabízejí celou škálu terapií pro zlepšení stavu nebo vzhledu pokožky jako kryokauter, tekutý dusík, exkochleace nebo excizi rotačním skalpelem bez sutury! Naslyšícím nebo slabě slyšícím pak pomohou ve foniatrické ambulanci.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·