Nemocnice Litomyšl


Kontakty

Telefon: +420 461 655 111

Mail: info@litnem.cz

Adresa: J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl

Návštěvní hodiny:


Zvětšit mapu

Nemocnice Litomyšl

Litomyšlská nemocnice vznikla v chalupě číslo popisné 393 již v roce 1847. Navázala tak na dlouhou tradici veřejné péče o nemocné v místním špitále v tomto známém východočeském městě, tak těsně spojeném se jménem Bedřicha Smetany a každoročním festivalem jeho hudby, Smetanovou Litomyšlí. Již po třiceti letech byla ale shledána za nevyhovující a místními měšťany byla zbudována nemocnice nová, v budově nově postavené jen za tím účelem. Tento objekt z roku 1873 tvoří základ dnešní nemocnice, která se dále rozrostla na devět budov. Co vše v nich sídlí?

Především moderní okresní nemocnice Litomyšl s téměř pěti sty zaměstnanci, mezi nimiž je téměř 70 lékařů, přesahující významem hranice okresu. S dvěma sty sedmdesáti lůžky pro akutní pacienty a dalšími šedesáti pro dlouhodobě nemocné. V některých z dvanácti oborů, které v nemocnici sídlí, namátkou jmenujme oftalmologii, ARO, ortopedii nebo ortoptiku, dokonce lékaři aktivně publikují a podílí se na vědeckých lékařských výzkumech, obyčejně spojených spíše s většími zařízeními.

Některá oddělení

Vlajkovou lodí nemocnice Litomyšl je samozřejmě chirurgie a anesteziologicko-resuscitační oddělení zvané jednoduše ARO. Tam se provádí akutní operace a řeší ty nejzávažnější případy, které tak často vídáme na televizních obrazovkách. Doplněk chirurgických oddělení tvoří tak zvané centrální operační sály, které jim zajišťují chod tří neustále připravených operačních sálů. Toto oddělení také zajišťuje sterilizaci pro celou nemocnici. Sterilizuje se především lékařské vybavení, ale také například ložní prádlo.

Litomyšlská nemocnice disponuje také kompletní péčí o maminky a novorozence. První z nich a všechny ostatní ženské pacienty ošetřují na gynekologicko-porodnickém oddělení. Kromě samotných porodů tam řeší běžné gynekologické nemoci s převahou neinvazivní jednodenní chirurgie. Malí čerstvě narození pacienti pak i s maminkami přecházejí do péče novorozeneckého oddělení. Pozor, dětské oddělení je v současnosti mimo provoz a na jeho otevření se čeká.

Ambulantních oddělení má nemocnice Litomyšl také celou řadu. Za všechny jmenujme například ambulanci klinické psychologie pro děti i dospělé; nutriční poradnu, kde nutriční terapeutka Jitka Svobodová pomáhá klientům s analýzou jejich stravovacích návyků a návrhem nových, které jim mohou pomoci vyrovnat se jak s nemocemi látkové výměny typu cukrovky nebo celiakie, ale také s civilizační obezitou. Dále například ortopedické oddělení, oční, rentgen, nebo neurologie s tradicí již od roku 1956. Jejím primářem je výborný slovenský neurolog MUDr. Marián Kuchar, PhD.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·