Nemocnice Rumburk


Telefon: +420 412 332 247 (poliklinika), +420 412 332 551 (chirurgie), +420 412 332 535 (interna)

Mail: sekretariat@nemrum.cz

Adresa: Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk


Zvětšit mapu

Lužická nemocnice a poliklinika

Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk je klíčovým zdravotním zařízením šluknovského výběžku. Byť rozsahem není z největších, pro svou spádovou oblast je nenahraditelná. Nachází se téměř přímo na německých hranicích a rozkládá se ve třech budovách rozdělených na polikliniku, kam se soustředí ambulantní oddělení, a na internu a chirurgii, kde je poskytována lůžková péče.

Špitál byl v budově dnešní obchodní akademie založen již nejpozději roku 1854 a sloužil až do konce dvacátých let, kdy byla postavena moderní nemocnice, která zčásti slouží dodnes. Již tehdy byla v Rumburku porodnice, chirurgický sál i oddělení pro těžce nemocné a dokonce zahradní oddělení pro rekonvalescenci.

Dnešní podoba nemocnice

Co v nemocnici Rumburk najdeme dnes? Lužická nemocnice nabízí čtyři hlavní lůžková oddělení. Jsou to: chirurgické oddělení, gynekologicko-porodnické, dětské oddělení a v neposlední řadě interna spojená s ošetřovatelskými lůžky. Dohromady čítají všechna oddělení necelých 200 lůžek a zaměstnávají téměř 250 lékařů, sester, ošetřovatelů a jiného zdravotnického a pomocného personálu.

Zbývající péči a diagnostiku nutnou k rozhodnutí o hospitalizaci a nástup na některé z výše popsaných oddělení poskytují ambulance rozprostřené ve všech třech budovách nemocnice Rumburk. V pavilonu I  – chirurgie nalezneme chirurgické oddělení se specializacemi na traumatologii, mamologickou ambulanci, koloproktologickou ambulanci a ještě stomickou a urologickou. Oddělení také provozuje cévní ambulanci  a všeobecnou chirurgii. Ve stejné budově ještě ordinuje gynekologické oddělení se zaměřením na problémy s plodností, poradnou pro riziková těhotenství a poradnou primáře MUDr. Kamila Svobody. Dále se zde nachází oční ambulance a pediatrické oddělení s alergologií, neurologií, vlastním ultrazvukem a dětskou gastroenterologií a nefrologií (ledviny a vylučovací systém).

Druhý a třetí pavilon

Pavilon II – interna, hostí pouze interní oddělení. To se dále člení na kardiologickou ambulanci, gastroenterologii, jež je stále vyhledávanější vinou nezdravého stravování. Další součástí interny je ergometrie, ambulance, kde jsou testovány zdatnost a srdeční aktivita na bicyklu pomocí přístroje EKG. Podle výsledků se pak koriguje a kontroluje léčba. Posledním pavilonem je pavilon III – poliklinika. Zde najdeme zbývající ambulantní oddělení. Je tu plicní ambulance, kam přicházejí nejčastěji pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, ale také se tu řeší tuberkulóza a její očkování. Dále neurologická ambulance s možností využít vlastní SONO kardiotid, EEG a EMG laboratoř. Jako poslední zmíníme ještě gynekologická ambulance určená na rozdíl od oddělení v prvním pavilonu jen pro ambulantní docházku a nakonec ortopedická ambulance, kde pohybový aparát svých pacientů léčí MUDr. Veselý Tomáš.

 

© 2022 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·