Nemocnice Teplice v Čechách


Kontakty

Telefon: +420 417 519 111

Mail: sekretariat.tp@kzcr.eu

Adresa: Duchcovská 962/53, 415 01 Teplice

Zvětšit mapu

Výjimečá nemocnice Teplice v Čechách

Jestli je teplická nemocnice něčím skutečně výjimečná, je to její Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění jako součást neurologického oddělení nemocnice. Toto superkonziliární pracoviště navazuje na poradnu pro roztroušenou sklerózu s tradicí sahající až do konce osmdesátých let. Spádovou oblastí centra je celý severozápad České republiky, což zahrnuje tři kraje – karlovarský, ústecký a liberecký, což je pro okresní nemocnici, jako teplická nemocnice, velice výjimečné.

Dalším takovým oddělením je denní rehabilitační stacionář pro děti s postižením pohybového aparátu ve věku 1-6 let, kde mohou tyto děti pobývat přes den a podstupovat rehabilitační cvičení. I toto oddělení odvádějící tak záslužnou práci pokračuje ve více než třicetileté tradici od roku 1983. Netřeba zdůrazňovat, že jak pro děti, tak pro jejich rodiny je taková pomoc velmi důležitá.

Běžná oddělení

Nemocnice Teplice v Čechách spadá pod akciovou společnost Krajská zdravotní, která mimo ni spravuje ještě ostatní okresní nemocnice v Děčíně, Chomutově, Mostě a krajskou nemocnici v Ústí nad Labem. Její historie sahá až do roku 1888, kdy místní okresní zastupitelstvo začalo šetřit na novou nemocnici, kterou se jim o tři roky později skutečně podařilo vybudovat. Další vývoj sledoval trendy běžné u všech nemocnic tohoto typu a stáří v České republice. Prvotní nadšení a expanzi vystřídal útlum a rušení lůžek za současného rozšiřování odborností.

Základ celého zařízení, bez nějž by ani centrum pro roztroušenou sklerózu nemohlo fungovat, tvoří standardní oddělení, která známe i odjinud. Najdeme zde tedy internu, chirurgii, ale také gynekologicko-porodnické oddělení a na něj navazující novorozenecké a dětské oddělení. Samozřejmostí jsou ambulantní pohotovostní péče, lidově pohotovost.

© 2022 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·