Nemocnice Tišnov


Kontakty

Telefon: +420 549 410 500
Mail: info@nemtisnov.cz
Adresa: Purkyňova 279, 666 13 Tišnov

Zvětšit mapu

Nemocnice Tišnov – nemocnice s historií

Již do roku 1899 se datuje rozhodnutí zakladatele léčby v Tišnově, doktora Františka Kuthana, vybudovat v tomto malebném městečku uprostřed lesů severozápadně od Brna sanatorium a vodoléčebný ústav. Již o rok později, v posledním roce devatenáctého století, byla budova podle návrhu brněnského architekta Karla Huga Kepky hotova a ihned po vysvěcení biskupem Bauerem mohla začít přijímat první pacienty a léčit jejich nemoci.

V sanatoriu se léčily všemožné choroby v oboru vnitřních a nervových nemocí a poruch výměny látek. Z blízkého Brna sem přijíždělo za klidem a příjemným prostředím mnoho známých osobností své doby, mezi jinými i proslulý hudební skladatel Leoš Janáček. Po druhé světové válce se znárodněný ústav změnil v nemocnici, jíž zůstal dodnes. V roce 2000, sto let po svém založení, se tišnovská nemocnice vrátila do rukou státu a funguje dnes jako příspěvková organizace.

Ambulance v Tišnově

Nejvíce služeb nabízí nemocnice Tišnov v ambulantní formě. Neurologická ambulance pomáhá s léčením poruch centrální i periferní nervové soustavy, pohybových problémů spojených s nervovými drahami, prokrvování mozku nebo onemocnění, jež jsou doprovázena záchvaty. Mimoto také provádí přezkušování řidičů z povolání a disponuje přístrojem EEG. Neurologickou ambulanci vede MUDr. Iva Lieberzeitová. Kromě neurologie najdeme v Tišnově také interní ambulanci, diabetologii, kardiologickou ambulanci se zaměřením na dlouhodobé sledování pacientů s poruchami kardiovaskulárního systému. Na kardiologii ale nekontrolují jen lidské pacienty, ale provádí také v omezeném rozsahu kontrolu některých kardiostimulátorů. Ambulance uzavírají chirurgie a RFM ambulance se širokou škálou rehabilitačních metod a prostředků včetně vodoléčby, měkké a mobilizační techniky nebo léčbu teplem.

Lůžková část

Největším oddělením nemocnice Tišnov je její interní oddělení zahrnující celkem 54 lůžek. Z toho je pět vyhrazeno a vybaveno pro akutní intenzivní péči, čtyři pro intermediární a zbylých 45 pro standardní případy. Oddělení je rozděleno na mužskou a ženskou část a léčí se zde všichni pacienti, kteří potřebují klid a blízkost odborníků na častější ošetření. Typickými onemocněními jsou cukrovka, nemoci kardiovaskulárního systému nebo problémy se zažívacím ústrojím. Na lůžkách pro intenzívní a intermediární (doléčující) péči jsou pacienti po akutních a vážných zákrocích, které se často provádějí v brněnské fakultní nemocnici a u sv. Anny.

Primářka MUDr. Ludmila Neumayerová vede tišnovské oddělení následné rehabilitace, které zajišťuje péči pro dlouhodobě nemocné známou pod zkratkou LDN. Na 50 lůžkách se léčí klienti především s onemocněním pohybového systému, jimž je potřeba vycházet vstříc a procvičovat s nimi pohyby a úkony, které jsou pro zdravé lidi zcela běžné, ale těžce a dlouhodobě nemocné mohou téměř zcela vyřadit ze života. Právě co nejkvalitnější a soběstačný život je cílem místních lékařů pro pacienty po mozkových příhodách, úrazech a operacích hybného systému.

Co ještě v Tišnově najdeme

Nemocnice Tišnov si sama zajišťuje servisní služby jako radiodiagnostiku, neboli RTG, má vlastní biochemickou laboratoř v oddělení klinické biochemie, provozuje vlastní dopravní službu a samozřejmě celotýdenní službu první pomoci, která je k dispozici pro všechny naléhavé případy. Mimo to ale můžou klienti využít také služeb masérů a perličkové lázně.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·