Nemocnice Třebíč


Kontakty

Telefon: +420 568 809 111

Mail: info@nem-tr.cz

Adresa: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01  Třebíč


Zvětšit mapu

Nemocnice Třebíč

Třebíčská nemocnice funguje jako jedna z mála okresních nemocnic na bázi příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Při svém otevření v roce 1902 začínala nemocnice na šedesáti lůžkách, v roce 1910 zvýšila tento počet na sto třicet, v roce 1920 pak sto dva a padesát a dokonce na počet tři sta třicet lůžek v roce 1931. Současná nemocnice disponuje dohromady pěti sty padesáti dvěma lůžky, což ji řadí k větším zařízením svého druhu. O kvalitě poskytované péče vypovídá zisk akreditace vydávané Spojenou akreditační komisí, která kontroluje jak samotnou úroveň zdravotní péče, ale také organizaci ústavu, komunikaci s pacienty nebo vztah ke klientům.

Areál nemocnice sídlí na kraji vilové čtvrti Třebíče, obklopen lesoparkem na břehu řeky Jihlavy, která městem protéká. Zajímavostí nemocnice Třebíč je její nejnovější pavilon otevřený teprve v roce 2011. Byly sem sestěhovány nejen porodnice, ale i rehabilitace s vodoléčbou, lékárna a dětské oddělení. To vše je pohromadě v moderním účelně řešeném bloku, aby byl komfort maminek i novorozenců co největší.

Další oddělení

Kromě vlastní porodnice a dětského oddělení, najdeme v třebíčské nemocnici mnohá další oddělení a ambulance, z nichž některá jsou na okresní úrovni běžná, jiná ojedinělá. Mezi stálice lůžkových oddělení patří samozřejmě chirurgie a interna se známým zaměřením na operovatelné problémy a úrazy na straně chirurgie a nemoci vnitřního ústrojí na straně interny. Již méně časté je infekční oddělení sdílející prostory společně s oddělením dermatovenerologickým a oddělením tuberkulosy a respiračních nemocí. Dále ortopedie, urologie a pro komplexní řešení problémů celé hlavy pak ušní nosní krční (otorinolaryngologie, ORL), oční oddělení a nakonec neurologie pro ty nejméně hmatatelné, ale často velmi citlivé problémy nervového ústrojí, které se často právě v hlavě sbíhají.

Ambulance přísluší každému lůžkovému oddělení a navíc jich v nemocnici mnoho není. Za zmínku ale rozhodně stojí nutriční poradce a nutriční ambulance pro pomoc při nesprávném stravování, obezitě a dalších problémech způsobených líným civilizovaným způsobem života. Součástí nemocnice Třebíč jsou také ambulance klinické psychologie a logopedie.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·