Nemocnice u svaté Anny


Kontakty

Telefon: +420 543 181 111

Mail: info@fnusa.cz

Adresa: Pekařská 53, 656 91 Brno


Zvětšit mapu

Fakultní nemocnice u svaté Anny

Jedna z největších, nejznámějších a nejlepších nemocnic v České republice je fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Patří jí rozsáhlý areál v centru města nedaleko Mendlova náměstí, mnohá odloučená pracoviště po Brně, ale je na ni také navázána řada výzkumných institucí. Postavení fakultní nemocnice je jaksi výsadní mezi ostatními. Jednak jich není v zemi mnoho, každá z nich je navázána na lékařskou fakultu a funguje nejen jako lékařské pracoviště pro klienty a pacienty, ale také jako vzdělávací instituce pro mediky a lékařské studenty a v neposlední řadě také jako výzkumná instituce zaměstnávající vědce a lékaře s vědeckou kariérou.

Fakultní nemocnice (FN) jsou velká zařízení, která se nedělí jen na oddělení a ambulance, jako malé okresní a oblastní nemocnice. Mají navíc tak zvané kliniky, vyšší nadřazené celky zaměřené většinou na konkrétní specifikaci. FN fungují jako centra specializované a superspecializované péče a menší zařízení sem posílají své pacienty, kteří potřebují náročný zákrok, který tam nemohou dostat. Tak najdeme ve FN u svaté Anny například neurologickou a neurochirurgickou kliniku, kliniku očních nemocí a optometrie, kliniku plastické a estetické chirurgie, některé zvlášť vytížené obory mají dokonce kliniky dvě, jako chirurgie I a II, stejně jako dvě kliniky interní, jedna se specializací na kardioangiologii.

Vyléčí vás ze všeho, co dál?

V brněnské nemocnici u svaté Anny najdete dost pravděpodobně lékaře se specializací na jakoukoliv nemoc, na kterou přijdete. Co je ale na zařízení fakultního typu téhle velikosti zajímavé, jsou špičkové ústavy propojující medicínu s výzkumem. Příliš pacientů tam přijít nemusí, ale Ti, co se tam jednou dostanou, velmi pravděpodobně dostanou tu nejlepší dostupnou péči na světové úrovni a dost možná také pomůžou posunout hranice medicíny o další krok kupředu.

Zde to jsou například Ústav klinické imunologie a alergologie s přednostou Prof. MUDr. Jiřím Litzmanem, CSc., nebo Mikrobiologický ústav, kde vypracovávají vyšetření vzorků z celé nemocnice. Najdeme zde i takové speciality, jako Ústav soudního lékařství zajišťuje toxikologická vyšetření jak u hospitalizovaných pacientů, tak také pro orgány činné v trestním řízením řízení provádí pitvy a zkoušky veškerých medicínských otázek spojených s trestnou činností. Vedle špičkové péče ve smyslu odbornosti ale v Brně nechybí ani důraz na lidskou ošetřovatelskou péči. Jí je vyhrazen celý úsek ošetřovatelské péče. Jeho zaměstnanci řeší léčbu a péči o dlouhodobě nemocné včetně domácí péče, kterou úsek silně podporuje.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·