Nemocnice Vimperk


Kontakty

Telefon+420 388 400 100

Adresa: Pivovarská 317, 385 01 Vimperk


Zvětšit mapu

Zámecká nemocnice na kraji Šumavy

Na rozhraní jihočeského a plzeňského kraje, na okraji šumavského národního parku v nádherné krajině jižních Čech nedaleko Strakonic leží Vimperk a v něm nemocnice Vimperk, akciová společnost, člen skupiny Bohemia Hospitals. Založení vimperské nemocnice se spojuje s šťastnou událostí místního pána, knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu. Ten prodělal někdy ve 40. letech 19. století závažnou oční chorobu, z níž se šťastně vyléčil a posvětil pak snahy místních obyvatel o zřízení nemocnice. Přispěl na ni pozemkem a stavebním materiálem a navíc ji osvobodil od všech budoucích poplatků. Zbylé peníze na stavbu nemocnice se podařilo vybrat mezi lidmi, a tak 10. července 1848 byla nemocnice předána k užívání.

Stejně jako dnes, nebyla to nemocnice velká. Měla dvě oddělení po čtyřech lůžkách, jednoho doktora, jednoho zdravotníka a jednoho ošetřovatele. Hlavní – dnes bychom řekli – cílovou skupinou byli zaměstnanci a poddaní statku, ale za úplatu sem mohli také bohatší lidé ze širokého okolí. Nemocnice byla přímo podřízena řediteli místního velkostatku. Zajímavostí bylo, že nemocnice byla udržována stejně, jak byla postavena – z veřejného fondu, která byl naplňován dary od místních obyvatel. Tato zámecká nebo statkářská nemocnice fungovala jen necelých dvacet let s tím, jak se stávala nemocniční péče v okolí stále dostupnější.

Hned v té době, v roce 1869 se začaly vést řeči o tom, že ve Vimperku se založí a postaví nová veřejná nemocnice. Trvalo ale ještě téměř dvacet let, než byl v roce 1887 založen ústav, na nějž již přímo dnešní nemocnice navazuje. Jeho název zněl dnes poněkud komicky jako „Chudobinec a nemocnice korunní princezny Štepánky“. Městu jej věnoval pražský továrník František Waldek.

Sociální lůžka a péče

Nemocnice Vimperk není nemocnicí v běžném slova smyslu. Zaměřuje se jednostranně na sociální péči a funguje v podstatě jako léčebna dlouhodobě nemocných. Nabízí péči o chronické pacienty bez vyhlídky na celkové uzdravení. Tato péče je součástí následné péče a zahrnuje klienty, kteří sice již nevyžadují akutní péči nebo hospitalizaci, ale nelze je také propustit do domácího ošetření, protože se bez cizí pomoci neobejdou, nebo proto, že jejich rodina nemá na péči prostředky anebo ani žádnou rodinu nemají.

Navzdory pochmurnému účelu nemocnice se její zaměstnanci snaží – a je to i cílem nemocnice – zlepšit a rozradostnit život svých pacientů na jeho sklonku. Oddělení funguje pod vedením primářky MUDr. Ivany Bezděkové a jeho smyslem je podporovat klienty v jejich samostatnosti, rozvíjení schopností pečovat o sebe a domácnost vlastními silami a ve spojení s rodinou. Nejčastějšími klienty jsou ti po prodělaných mrtvicích, infarktech, s parkinsonovou chorobou ale také s cukrovkou obou typů a přidružených onemocnění.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·