Nemocnice Vysoké Mýto


Kontakty

Telefon: +420 465 467 297 (recepce)

Mail: sekretariat@vmnemocnice.cz

Adresa: Žižkova 271 a Hradecká 167, 566 01 Vysoké Mýto


Zvětšit mapu

Zajímavosti vysokomýtské nemocnice

Vysokomýtská nemocnice disponuje klasickými odděleními, která najdeme v mnoha jiných nemocnicích této velikosti. Předně je to oddělení následná lůžkové péče, jehož primářem je MUDr. Boris Hynek. Oddělení je rozděleno do tří sekcí a dohromady může nabídnout až 120 lůžek, z toho čtyři nadstandardní a čtyři sociální lůžka. Na jednodenním chirurgickém oddělení se provádějí plánované zákroky pod částečnou nebo plnou anestezií – podle potřeby – a pacient je většinou propuštěn do 24 hodin. Mezi běžně prováděné operace patří ty z oblasti břišní chirurgie, cévní chirurgie s specializací na onemocnění křečovými žilami, plastická chirurgie zejména ruky a v neposlední řadě z traumatologie.

Kompletní péči o ženské pacientky zabezpečuje jednodenní gynekologické oddělení. Provádí širokou škálu zákroků a mimoto i preventivní péči. Primářem oddělení je MUDr. Rudolf Valdhans. Podporu všem oddělením poskytuje anesteziologické oddělení, které provádí veškeré anestezie podle potřeby. Zajímavostí nemocnice Vysoké Mýto je ale úsek hygieny a epidemiologie. Ten pečlivě sleduje možná rizika zatažení nákazy zvenku nebo z jiného zdravotnického zařízení. Dbá na hygienu, dezinfekci a sterilizaci a navrhuje karanténní a bariérová opatření. Do gesce úseku patří i namátkové kontroly v celé nemocnici. Ústředním pojmem jsou tzv. nozokomiální nákazy, tedy ty, které si pacient může z nemocnice odnést. Rozlišují se specifické, jejichž přítomnost vyplývá ze specializace toho kterého oddělení a na nespecifické, které mohou být do nemocnice zavlečeny zvenku.

Stručná historie

Nemocnice v Vysokém Mýtě začala fungovat již v roce 1975 v budově bývalé cihelny. Nejprve se profilovala jako ústav charitativní, ale s postupem doby se stále více specializovala na terapeutickou stránku věci. Během druhé světové války dostala nemocnice do užívání prostory bývalé vojenské nemocnice na Žižkově ulici, proto je dnes areál nemocnice rozdělen mezi dvěma adresami. Již od počátku tohoto uspořádání existovaly snahy o sjednocení nemocnice v nových prostorách, ale vinou vyšší priority jiných nemocnic v kraji byl tento projekt vždy pouze odsouván.

V 60. letech odešly z nemocnice poslední řádové sestry, které tam ještě pracovaly, a celý ústav byl začleněn pod OÚNZ Ústí nad Orlicí. Od té doby došlo k dalším rekonstrukcím a dostavbě technických budov. V roce 1992 se nemocnice Vysoké Mýto vrací jako příspěvková organizace pod křídla města a hledá se zájemce o privatizaci. Devadesátá léta pak byla celá ve znamení snižování počtu lůžek a tlaku na celkové umenšení nemocnice. To se nakonec stalo skutkem a akutní intenzívní péče z nemocnice skutečně zmizela. V současnosti spadá vysokomýtská nemocnice do gesce pardubického kraje.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·