Nemocnice Žatec


Nemocnice Žatec

Kontakty

Telefon: +420 414 110 111

Mail: nemocnice@nemzatec.cz

Adresa: Husova 2796, 438 01 Žatec


Zvětšit mapu

Nemocnice Žatec

Žatecká nemocnice patří k těm menším. Ve městě chmelu funguje již více jak sto padesát let a k jejímu založení se váže příběh manželů jména Pauly, vídeňských umělců, kteří ke stáru přesídlili z Vídně do Žatce a jejich peněžní dar umožnil výstavbu nemocnice a její rychlé otevření v roce 1. listopadu 1961, již čtyři roky po položení základního kamene. Do konce devatenáctého století byl přikoupen velký pozemek, na němž kromě samotné nemocnice vyrostl také přilehlý park. Dnes funguje nemocnice jako nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je město Žatec, proto jí lze říkat městská nemocnice Žatec.

Zajímavostí dnešní žatecké nemocnice je dobrovolnické centrum Levandule, které angažuje dobrovolníky pro lidský kontakt s pacienty. Takový dobrovolník zaměstnává pacienta, mluví s ním, provádí s ním nejrůznější aktivity a pomáhá mu rozhánět chmury nemoci. Zdravotnickému personálu ulehčuje práci právě tím, že lidský rozměr hospitalizace pomáhá rozjasňovat a komunikovat a lékaři a sestry pak mají čas a prostor soustředit se na odbornou stránku své práce.

Oddělení, aneb co kde najdete

Nemocnice se jako všechna obdobná zařízení člení na oddělení, a to na lůžkové a ambulantní. Nemocnice Žatec se pyšní vlastní porodnicí, tedy porodnicko-gynekologickým oddělením, abychom byli přesní, na nějž navazují oddělení novorozenecké a dětské. Druhé jmenované dokonce získalo v roce 2012 statut akreditovaného pracoviště ve svém oboru, takže může vydávat mladým lékařům atestace . Dospělé pacienty přijímá oddělení chirurgie, také držitel akreditace. Zahrnuje jednotku intenzívní péče a kromě běžné chirurgie také ortopedii a urologii. Oddělení disponuje 28 standardními a 8 nadstandardními lůžky plus čtyřmi lůžky JIP.

Posledním velkým oddělením je interna. Disponuje kapacitou 33 standardních a 8 nadstandardních lůžek plus opět čtyřmi lůžky JIP. Oddělení zajišťuje léčbu vnitřních chorob, provádí echokardiografická, ergometrická a spirometrická vyšetření. Endoskopická vyšetření (gastroskopie, kolonoskopie a rektoskopie) provádějí lékaři chirurgického oddělení v gastroenterologické ambulanci na interním oddělení. Další specializovanější vyšetření jsou zajišťována v rámci úzké spolupráce se zdravotnickými zařízeními vyššího typu, hlavně pražskými.

Nemocnice Žatec nabízí dále ambulantní péči. Kromě ambulancí spojených s lůžkovými odděleními – chirurgií a internou – zde najdeme také dětskou neurologii pracující v rámci dětského oddělení, výše zmíněnou endoskopickou ambulanci, ale také dětskou nefrologii a kardiologii a v neposlední řadě také mamologickou poradnu pro prevenci rakoviny prsu. Komplementární služby zajišťuje vlastní oddělení rentgenu, krevní laboratoř a lékárna.

© 2023 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·