Nemocnice Most


Kontakty

Telefon: +420 478 031 111

Mail: sekretariat.mo@kzcr.eu

Adresa: J.E.Purkyně 270, 434 64 Most

Nemocnice Most

Nemocnice Most patří do skupiny nemocnic sdružených do akciové společnosti Krajská zdravotní, plně vlastněné Ústeckým krajem. Základní spádovou oblastí nemocnice je mostecký okres s největšími městy Most a Litvínov. Tomu odpovídá i nastavení základní a speciální péče ve formátu okresní nemocnice. Najdeme zde ale i možnosti více specializované péče. Jednak díky nově zrekonstruované přistávací ploše pro vrtulník záchranné služby a jednak díky mosteckému perinatologickému centru pro novorozence s velmi nízkými porodními vahami.

Ostatní oddělení jsou již více standardní. Vedle běžné chirurgie a interny najdeme v mostecké nemocnici gynekologicko porodnické oddělení s navazujícím dětským oddělením. Dále pak ORL (otorinolaryngologii – krční, nosní, ušní), několik akutních ambulancí – pro děti a dorost, pro dospělé a stomatologickou, onkologické oddělení, kde se diagnostikují a léčí nádorová onemocnění, psychiatrie, plicní a urologické oddělení.

Jaksi stranou, nebo spíše mimo přímý styk s pacientem, zůstávají oddělení komplementu, tedy podpůrná oddělení, která provádějí analytické nebo technické služby ostatním částem nemocnice Most. To jsou například patologie, radiodiagnostika, nebo rentgen, oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace, ale také běžná lékárna.

© 2023 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·