Oblastní nemocnice Kladno


Kontakty

Telefon: +420 312 606 111

Mail: info@nemocnicekladno.cz

Adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno

Oblastní nemocnice Kladno

Kladenská nemocnice patří k šesti nemocnicím, jejichž zřizovatelem je středočeský kraj. Působí ve formě akciových společností vlastněných stoprocentně krajem. Oblastní nemocnice Kladno patří mezi větší okresní nemocnice úměrně velikosti spádové oblasti svého okresu. Co to znamená pro rozsah její činnosti? Okresní nemocnice, známé dříve také pod trochu krkolomnou zkratkou OÚNZ, neboli Okresní ústavy národního zdraví, jsou zacíleny na běžné a specializované zákroky, diagnostiku a péči. Většinou to zahrnuje základní interní a chirurgické obory, k nimž se u té které nemocnice přidá vždy nějaký zvláštní nebo speciální obor, který pak nemocnice „dodává“ i přespolním.

Oblastní nemocnice Kladno disponuje v chirurgické části těmito odbornostmi. Má urgentní příjem pro pacienty v těžkých akutních stavech ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení) s návazností na centrální operační sály, dále samotné oddělení chirurgie, pak ortopedicko-úrazové oddělení, ORL a chirurgii hlavy nebo gynekologii. Vlastní porodnici s oddělením pro novorozence kladenská nemocnice nemá.

Interna a ambulance

Část interna zastřešuje obory věnující se vnitřnímu lékařství, tedy léčbě a diagnostice vnitřních orgánů a jejich nemocí. Od chirurgie dělí internu používané metody. Chirurgii si pro zjednodušení můžeme představit jako tu část medicíny, kde se jako hlavní nástroj používá skalpel, zatímco internista začíná vždy stetoskopem zavěšeným na krku. Oblastní nemocnice Kladno nabízí neurologické oddělení, dětské oddělení, venerologickou ambulanci pro léčbu kožních, ale také pohlavních chorob a také plicní a onkologické oddělení.

Zajímavostí kladenské nemocnice je koronární jednotka, kde na sedmi lůžkách přijímají pacienty s akutními stavy kardiologických onemocnění, tedy nemocí srdce. Sem se tedy dostávájí lidé s infarktem myokardu, poruchami srdeční rytmu nebo s akutním i chronickým srdečním selháním či s plicní embolií. Vedoucím lékařem tohoto oddělení je MUDr. Marek Janka.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·