Panochova Nemocnice Turnov


Nemocnice Turnov

Kontakty

Telefon: +420 481 446 111

Mail: nemocnice@nemtur.cz

Adresa: 28. října 1000, 511 01  Turnov


Zvětšit mapu

Výjimečná nemocnice Turnov

Na okraji Českého ráje, v malebné krajině horního toku řeky Jizery leží město Turnov a v něm soukromá Panochova nemocnice, držitel dvou certifikátů kvality ISO 9001 a 13485. Nemocnice Turnov je pěkným příkladem malé přívětivé nemocnice, která krom oddělení běžných v tomto typu zařízení nabízí i mnohé nestandardní služby a přístupy, které jinde nenajdete. Pojďme se na ně společně podívat.

Začněme oddělením bariatrické chirurgie. Tento mladý obor řeší závažnou civilizační chorobu, morbidní obezitu. Ta je indikována typicky pacientům s BMI vyšším než 40, u nichž je předpoklad, že jim chirurgický zákrok pomůže zlepšit tělesný stav. Do oblasti, nad níž mnohá zařízení zavírají oči, patří tzv. rodinné pokoje. Nabízejí prostor pro prožití důstojného konce života v kruhu blízkých a přitom v nemocniční péči. Jsou vyčleněny dva rodinné pokoje, jejichž činnost podporují jak lékaři a sestry, tak také dobrovolníci hospicové péče sv. Zdislavy. Tento projekt je mezi českými nemocnicemi ojedinělý a záslužný.

S tímto druhem péče souvisí i domácí péče, kdy je možné zajistit asistenci zdravotních sester přímo v domácnosti klienta. Může to být v souvislosti s před a pooperačními stavy, tedy s přípravou a pak následky operací, ale také jako asistence v okamžicích na konci života. Péče je hrazena pojišťovnami a nabízí především příbuzným těžce a nevyléčitelně nemocných pacientů pomoc při zvládání této výjimečné a po všech stránkách náročné situaci.

Běžná oddělení

Z běžných oddělení najdeme v Turnově chirurgii, gynekologii, ortopedii, následnou péči, neboli lůžka pro těžce a dlouhodobě nemocné, vlastní rentgen, laboratoř na zkoumání biologických vzorků, především krve, nebo také patologii. Ambulantní péči zajišťují dětská, diabetologická, cévní, endokrinologická, nebo rehabilitační ambulance. Zajímavostí dokládající zájem turnovské nemocnice na spokojených pacientech je ambulance bolesti. Specializuje se na léčbu chronických bolestivých syndromů nezvládnutelných dosavadní terapií. Klientům nabízí nejnovější postupy i medikamenty, eventuelně i kompletní spektrum invazivních algeziologických metod. Ambulanci vede MUDr. Stanislava Štolová.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·