Thomayerova nemocnice


Kontakty

Telefon: +420 261 081 111

Mail: info@ftn.cz

Adresa: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Thomayerova nemocnice v Krči

Fkultní Thomayerova nemocnice v pražské části Krč patří k největším zařízením svého druhu u nás. Je to ten druh nemocnice, kde pacient dostane komplexní péči doslova každého problému, s nímž se dosud lékařská věda setkala. U nemocnice této velikosti přibývá navíc i výuková stránka věci, kdy se zde školí zdravotnický personál všech úrovní od středoškolské u zdravotnického personálu až po postgraduální studenty medicíny. V tomto spolupracuje Thomayerova nemocnice s první a třetí lékařskou fakultou Karlovy univerzity. Další činností, mimo vzdělávání a samotné léčení, která se v Thomayerově nemocnici provádí, jsou zkoušky léčiv.

Dnešní Thomayerova nemocnice vznikla teprve v padesátých letech a jméno svého patrona, prof. MUDr. Josefa Thomayera dostala oficiálně až v roce 2012. Navazuje však na starší instituci, tzv. Masarykovy domy, založené v roce 1927 na místě dnešní nemocnice. Šlo o základ pokrokového systému sociální péče o nemohoucí a nevyléčitelné, to, co dnes známe jako léčebny dlouhodobě nemocných, oddělení následné péče nebo domy s pečovatelskou službou.

Thomayerova nemocnice se rozkládá na prostorném pozemku na jižním okraji Prahy. Zahrnuje prakticky všechny dostupné obory lékařské péče a jim odpovídající oddělení. U mnoha oborů poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči, takže funguje jako sběrné pracoviště pro nemocnice nižší úrovně, které do Krče posílají případy, k jejichž léčení samy nemají dostatečné vybavení nebo expertizu.

© 2023 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena | Autor na Google+ Jiří Stibor
Doporučujeme: ·