Vinohradská nemocnice v Praze


Kontakty

Telefon: +420 267 16 1111

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Na Královských Vinohradech u Olšanských a Vinohradského hřbitova najdeme další velkou pražskou nemocnici, přímo spojenou s 3. lékařskou fakultou Karlovy univerzity. Jmenuje se oficiálně Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale kvůli dlouhému názvu, i pro to, že se to prostě zaužívalo, ji většinou nikdo neřekně jinak, než prostě vinohradská nemocnice. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je vysoce specializovaným ústavem, který podává velmi komplexní zdravotní péči velkého rozsahu. Její spádové oblasti oblasti jsou Praha 3 a 10 v základní péči, v některých oborech i celá Praha a východní Čechy. Opravdovými experty jsou ale na Vinohradech na popáleniny. Proto sem těžké případy směřují z celé republiky.

Popáleninová medicína je součástí širšího oboru traumatologie a právě s ohledem na ni se v současnosti v rámci vinohradské nemocnice buduje zbrusu nové traumacentrum, kde budou všechny traumatologické specializace svedeny do jednoho prostoru, aby tak lékaři mohli pacientům poskytovat léčbu mnohočetných zranění s co největší efektivitou. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady byla první zcela státní nemocnicí v gesci tehdejšího ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Stalo se tak v roce 1921, kdy byla silně zadlužená nemocnice usnesením ministerské rady prohlášena veřejný léčebný ústav.

Svým rozsahem se vinohradská nemocnice podobá větší okresní nemocnici, svědčí o tom ostatně i spádová oblast dvou pražských obvodů. Tomu odpovídá i šíře poskytované péče. Najdeme zde samozřejmě typicky chirurgické a interní obory. V jejich specializacích mají na Vinohradech v podstatě všechny odbornosti, na které si člověk vzpomene. Ovšem tam, kde v běžné okresní nemocnici mají pouze oddělení, tam na Vinohradech najdeme celou kliniku, včetně výše zmíněných superspecializovaných klinik popáleninové medicíny a plastické chirurgie.

© 2024 Seznam-nemocnic.cz. Všechna práva vyhrazena |
Doporučujeme: ·